Your Lie in April SHIGATSU WA KIMI NO USO © Naoshi Arakawa / Kodansha Ltd.